Over Corporatiekracht

Corporatiekracht heeft de kennis en de kunde in huis om corporaties te ondersteunen bij het optimaliseren van de vastgoedprestaties en de bedrijfsvoering. De corporatie kan daarna duidelijk maken aan de omgeving welke prestaties geleverd kunnen worden. De discussie met de stakeholders zal gaan over het gezamenlijk realiseren van volkshuisvestingsdoelstellingen en niet meer over de (on)mogelijkheden van de corporaties.

Informatie over “De Vereeniging”?  Klik hier!

Corporatiekracht levert: