Downloads

“Staat van de Volkshuisvesting 2018”, Ministerie van BZK, 30 april 2018

“Sectorbeeld 2017”, Autoriteit Woningcorporaties, 31 januari 2018

“Hoeveel duurzaamheid kan de borg aan?”, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 5 februari 2018

“Aanslutiing sectorbeeld 2017 en rapport Hoeveel duurzaamheid kan de borg aan?”, WSW, februari 2018

“Doorstroming huurmarkt onder druk”, ING, Augustus 2017

“Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging” Rigo, 28 juni 2016

“Woonagenda 2025”, Gemeente Amsterdam, juni 2017

“Staat van volkshuisvesting 2017, rapport”, Minister BZK, 6 juni 2017

“Staat van volkshuisvesting 2017, aanbiedingsbrief”, Minister BZK, 6 juni 2017

“Rapportage Energiearmoede”, ECN, januari 2017

“Woonagenda 2017-2021”, Aedes, 20 april 2017

“Rapport corporaties en accountantskosten”, Aedes en VTW maart 2017

“Evaluatie problematiek Corpodata”, Leaders Informer maart 2017

“Brief aan corporaties over evaluatie Corpodata”, Autoriteit Wonen maart 2017

“Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB” Autoriteit Wonen mei 2016

“Restschulden, De Crisis Voorbij” ASRE Augustus 2016

“Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging” Rigo, 28 juni 2016

“regeerakkoord Bruggen slaan“, VVD-PvdA oktober 2012

“Rapport evaluatie verhuurderheffing” Minister Blok juni 2016

“Woonvisie Alkmaar 2013 – 2020” Regio Alkmaar 2013

“Onze waarden voor het Wonen”  PvdA, juni 2016

“Evaluatie verhuurderheffing” COELO, juni 2016

“Benchmark bij gemeenten over vrije sector huur” Stec groep mei 2016

“Beoordelingskader DAEB / niet-DAEB, consultversie” Autoriteit Wonen, 31 maart 2016

“Met waardesturing naar meer maatschappelijk rendement” ING April 2016

“De staat van de volkshuisvesting”, Minister Blok aan de Tweede Kamer,  7 april 2016

“Onderzoek stand van zaken Implementatie Woningwet”, BMC Advies maart 2016

“WoON 2012, Wonen in ongewone tijden”, De Rijksoverheid 2012

“Corporatie Survey Q1-2016”, Finance Ideas 25-02-2016

“De balans verstoord”, Aedes februari 2013

“Presentatie huurmarktcijfers VGM NL en NVM Q4-2015”, 16-02-2016

“Sectorbeeld 2015”, Autoriteit Woningcorporaties, december 2015

“Vermogen van corporaties en resterende levensduur van woningen”, Ortec Finance, dcember 2015

“Handboek waardering op marktwaarde 2015”, 4 december 2015

“Aedes benchmark 2015”, 26 november 2015

“Energieakkoord voor duurzame groei “, SER, 13 september 2014

“De Staat van de Woningmarkt 2015”, De Rijksoverheid, 13 oktober 2015