Performanceanalyse

Door de maatschappelijke ontwikkelingen staat de bedrijfsvoering van de corporaties onder druk, waarbij de prestaties van de woningcorporaties onder een vergrootglas liggen. Bij de totstandkoming van het ‘bod’ op de woonvisie kijken de stakeholders mee. Bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente en de huurders kunnen de wensen van de lokale partners de beschikbare investeringscapaciteit van de corporatie weleens overstijgen. Dankzij het benchmarken van Aedes is bekend hoe de bedrijfslasten van de corporaties zich tot elkaar verhouden.

Redenen om niet alleen inzicht in de financiële en maatschappelijke prestaties van het vastgoed te krijgen, maar deze ook te delen met de stakeholders. Zowel op complex- als op portefeuilleniveau kan Corporatiekracht dit inzicht verschaffen. Bovendien zijn wij in staat om meerjarige scenario’s door te rekenen. Onze modellen zijn gebaseerd op de principes van het DrieKamerModel en vormen een prima basis voor bijvoorbeeld de opzet en uitvoering van Assetmanagement, de onderbouwing van de huursombenadering, de onderbouwing van het ‘bod’ en procesondersteuning bij de totstandkoming van prestatieafspraken.

Waar snel een globaal inzicht in inefficiënties gewenst is, kan Corporatiekracht ook een DrieKamerScan uitvoeren.