Visie:

De visie van Corporatiekracht op de corporatiesector is de volgende:

  • De core-business van de corporatiesector is het exploiteren van vastgoed aan mensen die zelfstandig niet voor woonruimte kunnen zorgen.
  • De doelgroep van corporaties zal wegens economisch beperkte groei in ieder geval gelijk blijven en er zullen geen andere partijen of overheden zijn die deze taak overnemen van de corporaties.
  • Door de groei en vergrijzing van de bevolking, de extramuralisering van de zorg, de opvang van vluchtelingen en de duurzaamheidsvraagstukken neemt de investeringsopgave van de corporatiesector toe.
  • Met de verhuur van sociale huurwoningen is een rendabele exploitatie mogelijk.
  • De overheid zal steeds strengere normen aan de corporatiesector opleggen omtrent efficiëntie en transparantie.
  • De sociale sector zal voortdurend moeten verbeteren om een rendabele exploitatie mogelijk te maken en te houden.

Conclusie:

De omgeving zal steeds meer prestaties vragen van de woningcorporaties. Deze kunnen op dit moment onvoldoende aantonen dat zij naar kunnen presteren. Het is zowel voor de corporatie als voor de stakeholders zoals de gemeente en de huurdersorganisaties onduidelijk of de corporatie efficiënt werkt en of de maximale investeringscapaciteit wel wordt ingezet. Hierdoor zal er sprake zijn van suboptimale bedrijfsvoering en is het onnodig moeilijk om op een transparante wijze prestatieafspraken te maken.

 

Missie:

Het helpen van de corporatiesector om de financiële- en maatschappelijke prestaties van het vastgoed inzichtelijk te maken waardoor de bedrijfsvoering van de corporaties op een duurzame wijze kan worden geoptimaliseerd en voor de langere termijn kan worden gegarandeerd en waardoor de corporatie op een transparantie wijze kan aantonen naar beste kunnen te presteren. Het vertalen van de financiële prestaties naar maatschappelijke opgaven, zoals deze jaarlijks dienen te worden vastgelegd in prestatieafspraken met belanghouders.