• darkblurbg

De woningmarkt trekt aan, nou én?

Gepubliceerd op: 18-09-2019

In haar eerste kwartaalbericht 2015, over de woningmarkt in Nederland, concludeert de Rabobank dat de woningmarkt wéér is aangetrokken. Daarnaast zijn de verdere vooruitzichten voor 2015 en 2016 positief met een verwachte groei in het aantal transacties en een stijging van de prijzen met 3,5 tot 7,5%.

Hoewel er sprake is van grote regionale verschillen, is de verwachting dat voor geheel Nederland sprake zal zijn van een positieve marktontwikkeling. Een dergelijk rapport van de grootste hypotheekverstrekker van ons land doet altijd denken aan een reclamespotje (“Wij van WC-eend adviseren WC-eend”). Het uitspreken van een positieve marktverwachting zal uiteindelijk toch wat twijfelende kopers over de streep kunnen trekken. Maar de cijfers van de NVM zijn ook positief, dus er zal ongetwijfeld een kern van waarheid in zitten.

De vraag is natuurlijk wat een corporatie met dergelijke vooruitzichten moet of kan. De verkoopopbrengsten zullen toenemen maar verder werd tot op heden een dergelijk rapport van de Rabobank door het merendeel van de corporaties verder voor kennisgeving aangenomen en ging men over tot de orde van de dag.

Maar bij waardering op marktwaarde ligt dat beduidend anders. Het aantrekken van de verkoopprijzen zal veelal resulteren in een verhoging van de marktwaarde in verhuurde staat. Dus een hogere waarde op de balans en dito winst, terwijl de kasstromen ongewijzigd blijven.

Bij het aantrekken van de prijzen de komende jaren, kan het moment van invoeren van de waardering op marktwaarde, wel eens van belang zijn. Immers, de waardering is voor het boekjaar 2016 verplicht terwijl dit voor het boekjaar 2015 nog niet het geval is. De keuze is dus om de te behalen herwaarderingswinsten gelijkmatig over beide jaren uit te smeren of in één jaar te laten vallen.

Het eindresultaat is hetzelfde maar het effect op de stakeholders kon wel eens heel verschillend blijken te zijn!

Kortom, het volgende kwartaalbericht toch maar met meer dan gemiddelde interesse lezen en misschien toch maar eens nadenken over de te maken keuzes.