• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het dilemma

Arbeidsmigranten zijn nodig om de economische ontwikkeling van Nederland te kunnen borgen. De regio IJmond vormt hier geen uitzondering op. Helaas lukt het ons over het algemeen niet om deze waardevolle arbeidskrachten op een fatsoenlijke wijze te huisvesten. In veel gevallen worden door uitzendbureaus particuliere woningen gehuurd voor deze huisvesting. Eigenlijk is dit om een aantal redenen niet wenselijk. Ten eerste omdat deze woningen niet meer beschikbaar zijn voor andere woningzoekenden en starters hierdoor nog minder kansen op de woningmarkt hebben. Maar ook omdat arbeidsmigranten tijdelijk naar Nederland komen om te werken en over het algemeen weinig behoefte hebben aan integratie met de overige bewoners in de wijk. Dit geeft soms spanningen omdat er sprake is van verschil in leefstijlen.

De oplossing

Om aan de hierboven aangestipte zaken tegemoet te komen is er behoefte aan logiesgebouwen waar arbeidsmigranten op een goede en comfortabele manier tijdelijk kunnen verblijven. Deze gebouwen kunnen dan 24/7 worden beheerd door een beheerder die altijd in het gebouw aanwezig en ook als aanspreekpunt voor omwonenden kan dienen. In de praktijk wordt dergelijke huisvesting door iedereen in hoge mate gewaardeerd. En dat is wat we nu ook in Velsen-Noord willen doen.

Het project

In overleg met de gemeente Velsen willen we aan de Concordiastraat een gebouw realiseren met 96 2-persoonskamers met goede voorzieningen en 24/7-beheer. Met de beoogde exploitant zijn afspraken gemaakt dat er bij voorrang zal worden verhuurd aan uitzendbureaus die al op andere plekken in de gemeente arbeidskrachten in woonhuizen hebben ondergebracht. Deze woningen komen dus vrij en de gemeente zal er op toezien dat deze woningen niet meer gebruikt zullen worden voor logies, maar beschikbaar komen op de woningmarkt.

 

Logiesgebouw Velsen. Gevel groen

Logiesgebouw Velsen. Gevels hout.

De locatie

De beoogde locatie voor het logiesgebouw is gelegen aan de Concordiastraat en
ligt aan de rand van bedrijventerrein Hoge Hout naast enkele kantoorgebouwen.
Aan de oostkant van de locatie is een klein parkje met daar achter een woonwijk.
Bomen vormen een groene buffer tussen het logiesgebouw en de woonwijk.
Het winkelgebied van Velsen Noord ligt op ca. 700m afstand. Station Beverwijk
en de aansluiting op de A22 liggen op minder dan 2,5 km van de locatie.

 

 

Disclaimer:

De afbeeldingen op deze pagina zijn voorbeelden van hoe het gebouw er uit zou kunnen gaan zien. Hier kunnen geen rechten aan kunnen worden ontleend

Nieuws 

Op 2 maart a.s. zal er een inloopavond worden georganiseerd bij “FC Velsen-Noord”. Zie hiervoor https://www.shortstayvelsen.nl/