• darkblurbg

“Boete” op verduurzaming

Gepubliceerd op: 18-09-2019

Corporatiekracht blog 10-09-2018

Er gaat vrijwel geen dag voorbij of het thema verduurzaming komt voorbij. Van de haalbaarheid van gasloze woningen tot huurders die de voorgestelde renovatie niet wilden accepteren. Alles passeert de revue en toont des te meer aan dat dit thema veel mensen in Nederland bezig houdt. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft met een recente uitspraak een nieuw element aan de discussie toegevoegd. Inde uitspraak is gesteld dat de WOZ-waarde mag worden verhoogd als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen. Vanwege het feit dat zonnepanelen “naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven” moeten zij als onroerend worden aangemerkt. Zelfs als de betreffende eigenaar zou besluiten om de zonnepanelen bij een verhuizing mee te nemen. Dus een hogere WOZ-waarde is gerechtvaardigd en de daaraan gekoppelde af te dragen Onroerende Zaak Belasting dus ook. Dit schoot sommige raadsleden in het verkeerde keelgat omdat zij dit beschouwen als een boete op verduurzaming.

Boete op verduurzaming

Raadsleden in de gemeenten Capelle aan den IJssel en Haarlemmermeer waren er dan ook snel bij om vragen te stellen of dit wel de bedoeling was. Want het kan toch niet zo zijn dat burgers die investeren in duurzaamheid worden gestraft met een hogere OZB-aanslag? Op het eerste gezicht erg sympathiek, maar laten we de ui eens pellen. Het OZB-tarief fluctueert nogal per gemeente, maar laten we eens uitgaan van een gemiddelde van 0,15% en een verhoging van de WOZ-waarde van € 5.000. Dan dienen deze burgers per jaar € 7,50 extra belasting te betalen. Nu is iedere Euro er één maar dit valt nog wel te overzien en zal mensen niet tegenhouden om voor enige duizenden Euro’s te investeren. Te meer, omdat iedere particulier ook nog eens de BTW over de zonnepanelen kan terugkrijgen van de fiscus. Op een investering van € 3.000 incl. BTW kan dan ca. € 521 BTW worden terug gevraagd. Oftwel, van deze BTW-teruggave kan ongeveer 70 jaar de extra OZB worden gefinancierd… Een non-discussie dus en dat terwijl er in het kader van stimulering van de verduurzaming wel andere onderwerpen te bedenken zijn die veel bedreigender zijn. De veelbesproken verhuurderheffing is er bijvoorbeeld één van. Laten we eens een rekensom maken.

Waardestijging en de verhuurderheffing

Als we voor het gemak uitgaan van 2,4 miljoen sociale huurwoningen welke door de marktomstandigheden gemiddeld € 5.000 in waarde stijgen. Dan zal de totale waardestijging van deze woningen € 12 miljard bedragen. Het tarief van de verhuurderheffing bedraagt 0,591% van de WOZ-waarde. Als we dit tarief toepassen op de waardestijging, dan ontvangt het Rijk bijna € 71 miljoen (!) extra aan verhuurderheffing. Op prinsjesdag zal bekend worden gemaakt dat de corporaties vanaf volgend jaar € 100 miljoen extra kunnen ontvangen voor de investeringen in het kader van de verduurzaming. Alleen al door de verhoging van de waarde gaat dit geld alweer bijna op aan verhuurderheffing. Aedes vindt de € 100 miljoen “een eerste stap in de goede richting” en de Woonbond vindt het “volstrekt onvoldoende”. We laten maar in het midden wie hier gelijk heeft, maar het lijkt er toch sterk op dat de “boete op verduurzaming” niet door de particulieren wordt betaald maar door de corporaties. Wellicht zouden de betreffende raadsleden zich hier eens druk over moeten maken.