• darkblurbg

De minister en de supermarkt

De minister en de supermarkt

De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat ondanks de korting op de verhuurderheffing de lasten voor corporaties de komende jaren toenemen. Maar de juiste conclusies worden niet getrokken.

De woningmarkt trekt aan, nou én?

De woningmarkt trekt aan, nou én?

In haar eerste kwartaalbericht 2015, over de woningmarkt in Nederland, concludeert de Rabobank dat de woningmarkt wéér is aangetrokken. Daarnaast zijn de verdere vooruitzichten voor 2015 en 2016 positief met een verwachte groei in het aantal transacties en een stijging van de prijzen met 3,5 tot 7,5%. Hoewel er sprake is van grote regionale verschillen, is de verwachting dat voor geheel Nederland sprake zal zijn van een positieve marktontwikkeling. Een dergelijk rapport van de grootste hypotheekverstrekker van ons land doet altijd denken aan een reclamespotje (“Wij van WC-eend adviseren WC-ee…

Marktwaardewaardering in het nieuws

Marktwaardewaardering in het nieuws

De verplichting voor corporaties om op marktwaarde te gaan waarderen, is één van de thema’s die vrijwel geruisloos in de nieuwe Woningwet is opgenomen. Nu deze wet inmiddels is aangenomen beginnen de corporaties zich te realiseren wat dit gaat betekenen en komen er reacties en onderzoeken. Deze week publiceerde Peter Hendriks op het “eerste onafhankelijke multimediale platform voor onderzoeksjournalistiek” , Follow the money (www.ftm.nl), een stuk over de marktwaardewaardering. Daarnaast werd een onderzoek van CorporatieNL en KPMG bekend waarin de stand van zaken met betrekking tot marktwaarde…