• darkblurbg

Op deze pagina treft u een selectie van de vastgoedprojecten aan waar de adviseurs van Corporatiekracht bij betrokken zijn geweest

Kronenburg Zaandam

Kronenburg Zaandam

Herstructurering van een bejaardentehuis met aanleunwoningen naar een intramurale zorgvoorziening met koop- en huurappartementen voor woningcorporatie ZVH.