• darkblurbg

Kompaskerk Wieringerwerf

Herbestemming van de Kompaskerk in Wieringerwerf tot woonbestemming

Het plan bestaat uit het realiseren van voor ouderen geschikte huurwoningen in en om de kerk.

Door de gemeente is een kavelpaspoort opgesteld waarbij in de kerk en ten westen en ten noorden van de kerk woningen kunnen worden gerealiseerd. Er wordt overlegd met de gemeente om te onderzoeken of de mogelijkheden van het kavelpaspoort uitgebreid kunnen worden.