• darkblurbg

Kronenburg Zaandam

Herstructurering van een bejaardentehuis met aanleunwoningen naar een intramurale zorgvoorziening met koop- en huurappartementen voor woningcorporatie ZVH.